Mầm Non Bé Hạnh Phúc
Đăng nhập   |   Đăng ký

bai tho: di choi pho (chu de: phuong tien giao thong)

 

Đi chơi phố

 Ði chơi phố 
Gặp đèn đỏ
 Dừng lại thôi
    Không qua vội
Ðèn vàng rồi
 Tiếp đèn xanh
        Nào nhanh nhanh 
     Qua đường nhé!

                  Triệu Thị Lê